Nói về nhà khung thép dân dụngtuyệt vời muốn nói ra cùng bạn những đóng góp của tôi giá nhà khung thép


nhà thép tiền chế tiền chế
Móng của nhà ở khung thép: Đổ móng cốc tại các vị trí chân cột, đổ giằng bê tông cốt thép kích thước 300 x 300mm theo chu vi nhà
Cột nhà ở khung thép: Được làm bằng thép C theo mẫu đặt hàng riêng cho nhà lắp xem tiep ghép để lắp tấm tôn xốp.
Vì kèo của nhà ở khung thép: điều hành thép hộp, được liên kết với cột bằng bulong bản mã.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *